preloader logo

any 2021

Millora de les condicions de l'atenció sanitària maternoinfantil a Hanicha


El districte de Siraro Badewacho, creat el 2019, està constituït per la capital, Hanicha, i nou comunitats rurals, en què habiten més de 100.000 persones, prop de la meitat de les quals és menor de 16 anys. La major part de famílies té cinc membres com a mínim i el 95% practica l'agricultura de subsistència, en situació d'extrema pobresa. La població es troba en risc permanent de patir brots de fam, a causa de factors climàtics. Les cases, majoritàriament de fang i palla, no disposen d'aigua ni serveis de sanejament i se solen compartir amb el bestiar. La cobertura de serveis públics és molt limitada: hi ha un sol centre d'educació secundària, només es disposa de transport públic cap a les ciutats més importants, els camins són precaris i l'accés a l'aigua potable ínfim. D’altra banda, les autoritats locals del nou districte han manifestat que no tenien capacitat de garantir l'atenció sanitària digna a la població, atès que tan sols disposen d'un centre de salut que no compleix les condicions mínimes ni materials ni de personal qualificat. Això, sumat a l'alta incidència de desnutrició, fa que les taxes de mortalitat materna i infantil siguin molt elevades. El projecte proposa actuar en diversos àmbits: a) rehabilitació i equipament de material i mèdic del centre de salut del municipi i dels dispensaris, així com del centre de Ropi, mentre es duen a terme les obres, inclosos aliments de reforç per a infants menors de tres anys; b) formació del personal sanitari sobre reanimació neonatal, identificació de signes d’embaràs de risc, prevenció d’infeccions i de desnutrició; c) sensibilització de la població per fomentar el part al centre sanitari; i de les dones sobre preparació al part i pràctiques saludables; d) contractació de dos tècnics en cirurgia; i e) elaboració del pla estratègic per a cinc anys de Hanicha, i assessorament per als funcionaris sobre la gestió del sector sanitari. Se’n beneficiaran directament 2.139 dones embarassades; 979 dones ateses en part hospitalari; 665 dones i nadons atesos en atenció neonatal o postpart; 1.169 infants que rebran suport alimentari; 32 treballadors sanitaris; i 16 funcionaris.

Objetius

 • Reduir la morbiditat i mortalitat materna i neonatal.
 • Enfortir la xarxa local de salut al municipi de Hanicha.
 • Millorar la promoció i prevenció de la salut materna i neonatal.
 • Reforçar les capacitats d'organització, planificació i gestió del municipi de Hanicha.

Activitats

 1. Realització de tallers de formació per al personal sanitari.
 2. Realització de xerrades comunitàries sobre els avantatges del part hospitalari i seguiment de l'embaràs.
 3. Contractació de dos tècnics en cirurgia durant un any.
 4. Adquisició i lliurament de medicaments i aliments de reforç per a infants.
 5. Contractació de l’empresa constructora i realització d’obres de rehabilitació del centre de salut de Hanicha.
 6. Adquisició i lliurament d'equipament i medicaments per als centres de salut de Ropi i Hanicha.
 7. Realització de sessions de sensibilització per a dones sobre preparació per al part, lactància materna, higiene i prevenció de malalties.
 8. Realització de tallers per definir el pla estratègic municipal.
 9. Realització de sessions d'assessorament per a funcionaris sobre gestió de l'àmbit sanitari.

Resultats assolits

Un cop iniciat el projecte, el setembre de 2021 es va celebrar una reunió amb l’àrea de salut del municipi per confirmar les activitats previstes i planificar la realització dels tallers. Paral·lelament, l’Ajuntament de Hanicha va posar en marxa el procés de licitació de les obres de rehabilitació del centre de salut. L’empresa seleccionada va començar a principis de novembre les intervencions: col·locació d’una teulada de zenc, el terra i parets, i pintura de la maternitat; rehabilitació del terra i les parets de la sala maternal; substitució de portes i finestres de diferents espais Les obres van acabar a l'agost 2022.

Es varen dur a terme dos tallers de formació per a personal dels dispensaris el mes de desembre de 2021 i de febrer de 2022, amb 32 participants de les comunitats de Weramo, Sheriko, Donigoro, Qumodo, Wolideya, Lanigeno, Abuka, Awerikesa, Tillokubidentoi i Hanicha. Els tallers varen ser impartits durant tres dies (8h per dia) pel personal de la unitat de salut maternal de l’Hospital de Shashemane, sota supervisió de l’oficina de salut del municipi. Els temes  tractades giren a l’entorn dels procediments obstètrics: atenció prenatal focalitzada; gestió del part; atenció post part; gestió de part de risc o anormal. Igualment es van reforçar la capacitat de distingir i tractar les complicacions de l’embaràs i en l’atenció del nadó just després del part. Els propis formadors elaboren la documentació facilitada, sobre la base de les directives del Ministeri de Salut etíop. A l’octubre i al desembre es varen repetir les formacions per a personal de districte que treballa en atenció sanitària a las comunitats. A més a més es va realitzar un taller per a responsables de l’oficina de salut i del centre de salut de Hanicha i Ropi sobre la correcta gestió sanitària dels centres de salut.

D’altra banda, es varen dur a terme les visites a domicili per fer el seguiment i controls de l’embaràs de les dones que viuen a les comunitats rurals més allunyades dels centres sanitaris i que tenen lloc un cop al mes. S’ha fet el seguiment de 2.139 dones embarassades. Les mateixes visites s’aprofiten per divulgar els avantatges del part hospitalari, el que aporta el projecte i les millores previstes al centre hospitalari. També es varen adquirir medicaments i material mèdic per a les consultes perinatals dels centres de salut. Es varen adquirir a través dels proveïdors oficials sanitaris, que ofereixen preus més assequibles: dos termòmetres infrarojos, dos aparells de calefacció portàtil, dues bàscules per a nadons, dos mesuradors de pressió arterial, dos pulsòmetres, mantes i matalassos. Al segon lliurament es va donar prioritat als antibiòtics per al tractament de pneumònia, tuberculosi, meningitis, xarampió, infeccions d’ulls, etc. i material de protecció (guants).

Ateses les dificultats per trobar personal sanitari que vulgui fer feina en zones rurals, on l’accés als serveis bàsics és molt limitat i les comoditats inexistents, el projecte incrementa el sou per als tècnics cirurgians -que estan formats pel sistema nacional de salut i poden assistir parts de risc- amb un complement de 180€ al mes. Tot seguint els procediments de la contractació pública de les administracions etíops, al mes d’octubre de 2021 es varen contractar dos tècnics cirurgians, que s’incorporaren al centre de salut de Ropi i de Hanicha, respectivament. Igualment, l’Ajuntament es va encarregar de contractar dues persones (una dona i un home) que s’encarreguen de les tasques de neteja en cada centre sanitari.

D’altra banda, atesos els recursos limitats dels centres sanitaris, especialment en el context de la COVID-19, al desembre de 2021 es varen adquirir aliments per tractar la malnutrició infantil (llet en pols i farinetes enriquits amb suplements nutricionals, que es varen distribuir en dues tandes: el desembre de 2021 i l'abril de 2022. Han estat tractats 1970 infants, en situació de desnutrició i desnutrició greu i hospitalitzats. 

   Finalment, es varen celebrar cinc reunions, amb representants de les diferents àrees de l’Ajuntament (afers socials, aigua, educació,  finances), l’administrador, membres de Consolata Fathers i personal sanitari, per posar en marxa el procés d’elaboració del pla estratègic del municipi i organitzar els tallers de formació. El municipi d’Hanicha compta amb un pla estratègic per als pròxims cinc anys.ODS


Import Total
65.198,00€

Consignacions

Consell de Mallorca | 65.198,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar