preloader logo

any 2021

Integració dels ODS a la política de desenvolupament local de Bab Taza


La comunitat de Bouzetat, pertanyent al municipi de Bab Taza ((22.787 habitants), té prop de 2.000 habitants, que es dediquen majoritàriament a l’agricultura, la ramaderia i la construcció a la zona perifèrica de Xaouen. Hi ha un alt grau d’emigració cap a les ciutats i a l’estranger a causa dels baixos ingressos que genera l’agricultura. Les infraestructures socials bàsiques són molt deficitàries i l’índex d’analfabetisme entre les dones és del 94%. Com a continuïtat del suport a aquesta comunitat iniciat el 2019, per reforçar la formació bàsica i ampliar les oportunitats de feina, es preveu posar en marxa un pla pilot de promoció dels recursos naturals i culturals de la comunitat, que ofereix alternatives de producció econòmica a les dones i els joves. D’una banda, es durà a terme una campanya per conscienciar les dones i els joves sobre els avantatges del treball cooperatiu i s’impartiran tallers sobre la creació i gestió d’una cooperativa. Es preveu la constitució de dues cooperatives: una de dones teixidores artesanals i una altra de joves agricultors. A més, es proporcionarà formació sobre tècniques de producció, disseny i comercialització de teixits artesans, així com de tècniques agràries i forestals, elaboració i envasat de confitures, i establiment i gestió de planters per a dones i joves. Paral·lelament, s’oferiran sessions de sensibilització sobre enfocament de gènere aplicat a la vida quotidiana per a tota la població. D’altra banda, s’ha identificat la necessitat de definir un model de desenvolupament del municipi de Bab Taza que permeti respondre a les necessitats dels seus habitants. Per això, es proposa l’avaluació i actualització del pla de desenvolupament municipal, orientant les capacitats del municipi a assolir els ODS emmarcats a l’Agenda 2030 i amb enfocament de gènere. Finalment i per sol·licitud de la batlia, es dotaran les dues ambulàncies disponibles d’equips d’oxigen i es proporcionarà formació en primers auxilis als quatre conductors. Se’n beneficiaran directament 60 membres constitutius de les dues cooperatives; 90 dones i 50 homes dels cursos de formació tècnica; 1.800 persones de les campanyes de sensibilització; 32 membres dels consells comunitaris, 12 tècnics municipals i 4 conductors d’ambulància.

Objetius

 • Millorar la planificació municipal mitjançant la integració dels objectius de l'Agenda 2030.
 • Millorar la planificació del municipi de Bab Taza, amb la integració dels ODS  i amb la promoció de l’apoderament i salut de joves i dones.

Activitats

 1.  Selecció i contractació de l'empresa consultora per a l'avaluació i actualització del pla de desenvolupament local.
 2.  Activació dels cinc comitès de gestió municipal de Bab Taza. 
 3.  Realització de sessions de sensibilització sobre la planificació local al marc legislatiu marroquí.
 4.  Realització de tallers de formació sobre l'Agenda 2030.
 5.  Suport i assessorament a l'Ajuntament en l'actualització del pla de desenvolupament local.
 6.  Presentació del pla de desenvolupament local 2022-2028 de Bab Taza.
 7.  Adquisició i instal·lació d'equips d'oxigen per a les ambulàncies municipals.
 8.  Realització d'un curs de formació en primers auxilis per als conductors de les ambulàncies.
 9.  Disseny d’una campanya de sensibilització en formació professional i promoció de cooperatives.
 10.  Realització de la campanya de sensibilització sobre els avantatges del treball cooperatiu.
 11.  Realització d’un curs sobre tècniques de producció i disseny de teixits.
 12. Realització d’un curs sobre la creació i gestió de les cooperatives. 
 13.  Realització d’un curs sobre màrqueting i comercialització de productes artesanals i locals. 
 14.  Realització d’un curs sobre tècniques de producció de confitures, envasat i conservació de llavors.
 15.  Realització d’un curs sobre de gestió i comercialització de planters; i un sobre tècniques de multiplicació d’arbres fruites o d’explotació forestal. 
 16.  Constitució d'una cooperativa de teixidores i una de joves agricultors a Bouzetat.
 17.  Realització de tallers sobre l'aplicació de l’enfocament de gènere a la vida quotidiana.

Resultats assolits

 • Contractada una consultora per donar suport i assessorament en la redacció del nou pla de desenvolupament municipal 2022-2027 en castellà i àrab. Adeo, treballant conjuntament amb la consultora, treballa a Bab Taza explicant la importància dels comitès de gestió municipal en el desenvolupament municipal. Es van celebrar tres reunions amb el comitè de medi ambient i desenvolupament sostenible, el comitè d'assumptes culturals, socials i esportius, el comitè de construcció i propietat, el comitè de serveis i utilitats públiques i el comitè de finances. A més a les reunions va participar també el comitè d'igualtat d’oportunitats.
 • Realitzades les següents sessions de formació per als membres dels 6 comitès del municipi de Bab Taza:

                    O Tres capacitacions sobre el funcionament del municipi, els rols institucionals que la caracteritzen                            i el paper de l'oposició.

                    O Dues formacions sobre l’Agenda 2030 i una campanya de sensibilització i capacitació sobre la                            importància de la formació professional i de la creació de cooperatives de treball.

 • Celebrat un curs de 140 hores sobre tècniques de producció i disseny de teixits, acabat pel 80% de les dones que hi participaren. Després d’aquest primer curs es va fer un segon curs de millora i dels productes tèxtils produïts per poder realitzar confeccions més refinades gràcies a la decoració. A més a més, totes les dones van rebre formació en igualtat de gènere.
 • Identificades les dones líders interessades en la creació d'una cooperativa de teixidores.
 • Equipades les ambulàncies municipals amb oxigen i fet un curs de primer auxili per als conductors.

ODS


Import Total
69.718,51€

Consignacions

Consell de Mallorca | 69.718,51 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar