preloader logo

any 2021

Import Total
65.000,00€

Millora de les condicions d'accés a l'educació a Say


Aquest projecte vol reforçar les capacitats de l'Ajuntament de Say en matèria d'educació, perquè pugui assumir plenament les competències que li corresponen i garantir el dret d'accés a l'educació al municipi. La transferència de competències estatals inclosa al procés de descentralització no s'acompanya amb l'aportació econòmica ni el suport tècnic necessaris, de manera que ni els càrrecs electes ni els serveis tècnics municipals disposen dels recursos per desenvolupar les tasques transferides. A l'àmbit educatiu s'han diagnosticat mancances pel que fa a infraestructures, accés a aigua, equipaments, formació dels docents i implicació dels consells escolars, la qual cosa té com a conseqüència el baix índex d'infants que completen el cicle d'educació primària (57%). Per això es proposa, en primer lloc, elaborar una estratègia local del sector educatiu per a cinc anys basada sobre un diagnòstic previ de les necessitats de la població. A més, es reforçaran les capacitats dels tècnics i electes municipals sobre la responsabilitat i competències que els corresponen a l'àmbit educatiu i es crearà una mesa de concertació del sector de l'educació. D'altra banda, s'enfortiran les capacitats dels docents, els directors dels centres i els consells escolars, així com dels serveis tècnics de la inspecció educativa de Say amb equipament i tallers de formació i sensibilització, per millorar la gestió de les escoles d'educació primària. Finalment, es delimitaran els terrenys de 10 escoles, perquè es puguin construir tanques que facin més segur l’espai escolar. Se'n beneficiaran directament 14 càrrecs electes; 10 directors d'escola; 180 mestres; 30 membres dels consells escolars i 3.626 alumnes; i els serveis tècnics descentralitzats.

Objetius

 • Garantir el dret a l'educació de qualitat al municipi de Say.
 • Enfortir les capacitats de l'Ajuntament de Say per assegurar-se de forma efectiva les competències en matèria d'educació i garantir l'accés de la població a l'educació de qualitat.

Activitats

 1.  Constitució d'una mesa de concertació del sector educatiu i celebració de reunions trimestrals.
 2.  Realització d'un taller sobre responsabilitats dels agents implicats en la transferència de competències educatives al municipi.
 3.  Elaboració de l'estratègia municipal de l'àmbit educatiu.
 4.  Adquisició i lliurament d'equipament i material didàctic a quatre escoles. 
 5.  Adquisició i lliurament de mobiliari i equipament ofimàtic a la inspecció d'educació de Say.
 6.  Realització d'un taller de formació per a 10 directors sobre gestió dels centres d'educació primària.
 7.  Realització d'un taller de formació per a 30 representants de consells escolars de 10 escoles sobre gestió i funcionament.
 8.  Elaboració dels mapes topogràfics de 10 centres educatius i establiment de fites.
 9.  Legalització de la titularitat dels terrenys dels centres educatius.

ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar