preloader logo

any 2021

Suport als municipis libanesos davant la crisi multisectorial del Líban


L'explosió al port de Beirut d’agost de 2020 va destruir o deteriorar enormement més del 30% de la ciutat i va deixar prop de 300.000 persones al carrer. Aquesta catàstrofe s'afegeix a la crisi política, econòmica, financera i social que afecta el país de fa més d'un any. Més del 70% de la població libanesa es troba en risc de pobresa, amb una taxa d'atur que el 2020 era de gairebé el 40%. La crisi de la COVID-19 ha agreujat les dificultats econòmiques i socials del país, i podria esdevenir un veritable desastre per la manca de recursos dels centres sanitaris. En aquest context de crisi profunda, les administracions locals intenten respondre així com poden a les necessitats de la població per garantir-li l'accés als serveis socials bàsics. Els recursos econòmics de què disposen, ja afeblits pel retard en els pagaments per part de l'Estat, han minvat progressivament per l'absència d'ingressos dels impostos municipals. Molts ajuntaments han hagut d'acomiadar part del personal o no poden pagar-ne els sous. D'altra banda, la major part d'entitats locals no tenen personal capacitat per gestionar la situació de crisi. Aquest projecte proposa donar suport a l'Ajuntament de Zahlé, a la regió de Beqaa, a dur a terme un diagnòstic participatiu a l'àmbit del desenvolupament econòmic, elaborar i posar en marxa un pla d'acció per afavorir la integració professional dels joves. El municipi té 180.000 habitants, 60.000 dels quals són refugiats. Se’n beneficiaran directament 30 persones: 10 càrrecs electes i agents municipals; i 20 joves.

Objetius

 • Donar suport a la descentralització i l'enfortiment de l'autonomia local al Líban.
 • Facilitar la planificació i execució d'estratègies de desenvolupament econòmic i d'ocupació per a joves al municipi de Zahlé.
 • Promoure la integració professional de joves.
 • Reforçar les capacitats dels càrrecs electes i agents locals.

Activitats

 1. Realització d’un diagnòstic participatiu al municipi de Zahlé sobre la situació laboral dels joves.
 2. Elaboració d’un pla d’inserció laboral dels joves en risc d’exclusió social.
 3. Posada en marxa del pla d’inserció laboral de joves en risc d’exclusió.

Resultats assolits

En primer lloc es va donar suport a l’Ajuntament de Zahlé per crear la unitat de concertació ciutadana, que es posà en marxa el juny de 2021. Està formada pel batle, un regidor, un funcionari, dos estudiants (una dona i un home) i tres representants del sector públic i del privat (entre els quals el director general adjunt de la cambra de comerç, indústria i agricultura de Zahlé). El 5 de juliol se’n va convocar una reunió per informar-ne els membres de les accions que es duran a terme en el marc del projecte i del paper de la unitat en cada etapa del projecte. Igualment, Cités Unies Liban en va elaborar els estatuts. 

Durant els mesos de juliol i agost de 2021 la unitat va fer feina en col·laboració amb l’experta contractada per redactar el diagnòstic simplificat participatiu dels principals sectors de l’economia local i sobre les oportunitats de feina per als joves. Es varen preparar enquestes per a l’Ajuntament, així com per a diversos agents del territori (director de l’acadèmia de Beqaa, director dels serveis agraris, adjunt delegat de turisme de l’Ajuntament, responsable de programes de formació de la cambra de comerç, president de l’associació de comerciants, etc.), amb la intenció de completar les dades socioeconòmiques del municipi. El diagnòstic va permetre conèixer els punts febles i forts, les oportunitats i els riscs en aquest àmbit i es varen identificar tres sectors econòmics en què els joves es podrien integrar professionalment: la gastronomia, el turisme religiós i la producció agroalimentària. 

El 18 de setembre es va organitzar un taller a l’Ajuntament, en què participà la unitat de concertació, així com ciutadans de Zahlé, majoritàriament joves. En total, 15 persones, entre càrrecs electes, funcionaris i membres de la societat civil. S’hi varen presentar els resultats preliminars del diagnòstic, es va fer una anàlisi conjunta dels punts febles i forts, les oportunitats i els riscs per al desenvolupament econòmic local adreçat als joves; i per recollir propostes d’accions per fomentar la inserció laboral dels joves en els sectors identificats. D’aquesta manera es va completar i esmenar el diagnòstic i se’n redactà la versió final, que va ser tramesa a l’Ajuntament.

Sobre la base del diagnòstic Cités Unies Liban va proporcionar a l’Ajuntament els termes de referència  perquè redactés el pla d’acció de suport a la inserció laboral dels joves. L’Ajuntament de Zahlé va lliurar el pla el desembre de 2021 i, un cop revisat i, fetes algunes modificacions, va ser aprovat el gener de 2022. 

L'Ajuntament va dur a terme la majoria de les actuacions previstes en el pla d'actuació:

 • Es van crear 4 itineraris dividits en 8 rutes turístiques, .
 • Es van elaborar i imprimir un fulletó que presenta aquests itineraris per distribuir als visitants.
 • 12 persones, entre elles 6 dones, es van formar com a guies turístics i poden visitar els itineraris turístics creats.
 • Es va realitzar un esdeveniment de presentació dels itineraris i es van promocionar les rutes tant en l'àmbit local com nacional.

ODS


Import Total
37.020,50€

Consignacions

Consell de Mallorca | 37.020,50 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar