preloader logo

any 2021

Assistència sanitària per a refugiats al campament de Vial (Quios)


El 2021 Europa s'enfronta per sisè any consecutiu a una crisi humanitària sense precedents i sense previsió de fi, originada per l'increment dels fluxos migratoris, sobretot provinents d'Afganistan, Síria, la RD del Congo, Somàlia, Iraq i Palestina. La successió de conflictes armats als països d'origen ha generat una destrucció permanent tant de les estructures materials com familiars, i la situació actual no permet albirar un futur amb esperança, de manera que la població d'aquests països es veu obligada a fugir de les atrocitats de la guerra, la pobresa, la fam i la mort per cercar unes condicions de vida dignes. El 14% de les persones arribades a Grècia ho fan per l'illa de Quios: prop de 1.200 l’any 2020. El govern grec no ofereix assistència sanitària als nouvinguts, que sovint pateixen hipotèrmia, cremades o atacs de pànic. D'altra banda, el campament de refugiats de Vial, l'únic que resta a l'illa, amb una capacitat per a 1.014 persones, n'acull prop de 2.500, que hi resten entre sis mesos i un any. Les condicions d'allotjament i els recursos existents són insuficients i deficitaris. Malgrat que la responsabilitat i els principals ajuts econòmics de la UE recauen en el govern grec, el fràgil sistema sanitari grec, ja afeblit per la crisi econòmica, no ha estat reforçat amb recursos materials ni humans de forma efectiva. Per això, amb el suport de l'Institut públic epidemiològic del Ministeri de Salut de Grècia, es proposa prestar atenció sanitària mitjançant l’equip de l’entitat i voluntaris, per evitar el col·lapse de la sanitat pública i les tensions socials que comporta. Es preveu reforçar l’assistència sanitària primària els horabaixes; cobrir el servei d’emergència de nits i els caps de setmana; reforçar l’assistència especialitzada i el seguiment de malalties cròniques, així com prestar servei als nouvinguts que puguin arribar. Igualment, s’adquiriran i prescriuran medicaments i es pagaran proves diagnòstiques. D’altra banda, SMH atendrà els refugiats allotjats en un hotel de Quios, per sol·licitud de l’ACNUR.

Objetius

 • Millorar l'accés a l'atenció sanitària a la població refugiada al campament de Vial.
 • Millorar la xarxa de serveis de salut integrada en qualitat i equitat per als sol·licitants d'asil del Campament de refugiats de Vial.
 • Reforçar l'articulació i coordinació de l'assistència sanitària al campament de refugiats de Vial.

Activitats

 1.  Contractació de personal local per a la coordinació i traducció.
 2.  Realització i actualització del cens de persones amb malalties cròniques.
 3.  Seguiment dels malalts crònics.
 4.  Realització d'una activitat mensual de promoció de la salut comunitària.
 5.  Concertació i pagament de consultes mèdiques especialitzades privades.
 6.  Contractació de serveis de legalització dels voluntaris.
 7.  Coordinació amb altres agents de salut.
 8.  Adquisició i lliurament de fàrmacs i material sanitari.
 9.  Sol·licitud i realització de proves diagnòstiques.
 10.  Lloguer de vehicle i adquisició de combustible.
 11.  Assistència sanitària.
 12.  Realització de reunions setmanals de coordinació amb les entitats i institucions implicades.

Resultats assolits

Es van contractar un equip de personal local per implementar el projecte: un coordinador de salut, dos mediadors culturals amb coneixements d'àrab i farsi. No va ser possible contractar personal mèdic especialitzat, per la greu manca de professionals a l’illa. Es va decidir, llavors, contractar un coordinador mèdic perquè gestioni l’assistència sanitària bàsica i derivi a un hospital els casos que necessiten metges especialistes.

L'atenció sanitària s'ha prestat amb el màxim respecte a les persones necessitades en la zona Viària i en els punts d'arribada, independentment del seu sexe, edat, origen o condició social de dilluns a divendres de 16.00 a 22.00 hores. El servei d’atenció d'urgències es va donar de dilluns a divendres de 10.00 a 8.00 hores i els caps de setmana les 24 hores

També es va donar assistència sanitària a l’arribada a l’illa. En 2021, 520 persones van arribar per mar, 1480 van tornar a Quios des del continent.  A més a més, es va donar atenció mèdica a la zona de quarantena prèvia a l’entrada al campament de Vial.

Es va donar cobertura a les proves diagnòstiques en cas que fos necessari.

El coordinador mèdic es va encarregar d’organitzar les reunions de coordinació entre el govern grec i les Ongs que operen a l’illa.

En total, des del juny fins al desembre 2021 es varen atendre 2146 persones, de les quals 1093 homes, 690 dones i 364 infants, principalment prevenients d'Afganistan, Somàlia i Síria.ODS


Import Total
30.000,00€

Consignacions

Consell de Mallorca | 30.000,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar