preloader logo

any 2021

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí 2021


Els campaments de refugiats sahrauís, que es troben en un desert inhòspit al sud-oest d'Algèria, agrupen prop de 180.000 persones, la supervivència de les quals depèn en el 95% de l'ajut exterior, principalment del Programa mundial d'aliments de les Nacions Unides. Tot i que existeix una organització política i administrativa que en garanteix l'estabilitat, la manca de pressupostos propis limita molt l'abast dels programes socials, especialment del sanitari. Per això es dona suport al Programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS), que integra totes les accions de prevenció i tractament adreçades als infants. Actualment els principals problemes de salut infantil són la malnutrició (el 55% dels menors n'estan afectats) i l'anèmia, derivats de la manca d'accés a aigua potable i sistema de clavegueram, i a una alimentació variada i suficient, així com de les condicions ambientals, amb temperatures extremes, que afavoreixen la propagació de malalties infeccioses intestinals, dèrmiques, etc. El projecte proposa dotar el Ministeri de Salut Pública sahrauí dels elements imprescindibles per garantir el funcionament del PISIS i molt especialment dels tallers de nutrició i prevenció de salut infantil destinats a les mares. Se'n beneficiaran 15.000 infants menors de cinc anys i 130 treballadors sanitaris.

Objetius

 • Donar suport al Ministeri de Salut Pública sahrauí i a la Direcció de Prevenció per desenvolupar el PISIS.
 • Contribuir a millorar l'alimentació infantil a través d'activitats de formació i educació. 
 • Contribuir a la provisió d'equipaments específics, i a mantenir i millorar les funcions desenvolupades pels treballadors sanitaris.
 • Millorar els continguts i la gestió del PISIS.

Activitats

 1. Adquisició i tramesa del material administratiu i de registre necessari (formularis, cartilles, registres, guies).
 2. Adquisició de combustible i recanvis necessaris per a tres vehicles del Ministeri de Salut.
 3. Pagament d’una part dels incentius del personal sanitari.
 4. Organització de l'equip de treball per als tallers de nutrició.
 5. Adquisició d'aliments en comerços locals i lliurament al dispensari.
 6. Organització, gestió i realització dels tallers de nutrició per a mares.
 7. Elaboració de documents amb informació científica i recomanacions sobre la praxis del PISIS.
 8. Realització de reunions de coordinació amb ONG, institucions oficials de Nacions Unides i el Ministeri de Salut Pública.
 9. Participació en la plataforma PISIS i la mesa de concertació.

Resultats assolits

Es varen pagar els incentius per al personal sanitari corresponent al primer semestre de 2022 amb un import total de 40.000€, així com la incentivació de l'equip dels tallers de nutrició, amb 3.630 €. Aquestes incentivacions monetàries varen permetre pagar la nòmina segons la taula salarial oficial a 222 treballadors durant primer i segon trimestre de l'any 2022, de diferents categories laborals, adscrits al Ministeri de Salut de la RASD. S’ha de tenir en compte que la gestió del sector de la salut pública dels campaments és especialment complicada, sobretot per la reducció dràstica del finançament dels donants internacionals els darrers anys, que el 2020 es va agreujar per la crisi mundial de la COVID-19. Igualment, cal tenir en compte la retirada d'algunes organitzacions humanitàries. L’import dels incentius es transfereix al departament de finances dels campaments de refugiats i es comuniquen als departaments de funció pública i de recursos humans del Ministeri de Salut. 


D’altra banda, es varen editar i imprimir els següents materials de registre: 4.000 fulls de seguiment clínic; 3.000 gràfiques per a nines; 3.000 gràfiques per a nins; i 40 llibres de registre de vacunes. Es varen enviar als campaments mitjançant la “Caravana Solidària Sahrauí” que va sortir el 25 de maig de 2022 de Palma cap a Alacant i d’Alacant a Orà (Algèria) en ferri. Un cop allí, conductors sahrauís s’encarregaren de dur-los als campaments de Tindouf. Amb aquest material es va reforçar el desenvolupament dels programes bàsics de salut, adreçats a la prevenció i a l’atenció primària.

Pel que fa als tallers de nutrició, en primer lloc, es va fer un càlcul previ i pressupostat de les necessitats dels tallers. Tot seguit es va transferir l’import corresponent a les despeses cobertes: aliments per cuinar, vals d'incentivació permutables al mercat local per productes adients per a l'alimentació dels infants, estris necessaris per a la realització dels tallers. També es paguen els incentius trimestrals dels treballadors locals que hi participen i el cost del gasoli.  

L’equip assessor i del PISIS varen planificar les receptes de cuina per ensenyar, els consells tipus de pasquins i altres elements de difusió que s'entrega a les mares als tallers mensuals programats en cada daira. Aquests fulletons inclouen informació sobre alimentació i higiene. En finalitzar el taller, es va lliurar a cada mare un val per adquirir queviures i les indicacions sobre les quantitats que pot menjar un infant als nou mesos, així com la freqüència dels àpats. 

També es lliura un pasquí amb consells bàsics per una cara i, per l'altra, la recepta elaborada.

Durant el període que abasta el projecte s'han realitzat 494 tallers de nutrició, amb els quals se’n beneficiaren 4780 mares.

La plataforma del PISIS es va reunir de forma presencial cada dos mesos. Hi participaren tots els organismes i grups de treball sahrauís o expatriats que estan sobre el terreny, per planificar i avaluar les activitats, així com coordinar els diferents responsables. L’equip sanitari de l’AAPSIB va participar en la preparació de les reunions de forma telemàtica i/o presencial.ODS


Import Total
80.000,00€

Consignacions

Ajuntament de Campanet | 1.250,00 €
Ajuntament de Llubí | 3.150,00 €
Ajuntament de Marratxí | 9.000,00 €
Ajuntament de Montuïri | 2.700,00 €
Ajuntament de Santa Margalida | 2.700,00 €
Ajuntament d'Alaró | 9.000,00 €
Ajuntament de Calvià | 18.000,00 €
Consell de Mallorca | 35.000,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar