preloader logo

any 2021

Suport a les dones per reforçar els mecanismes de protecció comunitària a Gaza


La situació actual dels territoris palestins ocupats és de crisi crònica complexa amb múltiples facetes i de molt llarga durada. La Franja de Gaza té una de les densitats de població més elevades del món, amb 1,8 milions d'habitants, 1,2 milions dels quals són refugiats. El bloqueig i les hostilitats recurrents amb Israel, així com la tensió política interna han erosionat les infraestructures bàsiques, la prestació de serveis, els mitjans de vida i les estratègies de supervivència de les persones, que en limiten l'exercici dels drets fonamentals i exposen especialment les dones i nines a situacions de violència de gènere. La proposta vol respondre a les necessitats humanitàries de protecció i prevenció, especialment de dones i nines, pel que fa a salut sexual i reproductiva, i violència de gènere, amb un enfocament comunitari encapçalat per dones. S'han establert tres línies d'acció: millora de l'accés i qualitat dels serveis multisectorials de resposta per a supervivents de violència de gènere en un context d'emergència; enfortiment d’un espai segur per a dones; i revisió i actualització del pla de resposta en situacions d'emergència, mitjançant un procés participatiu encapçalat per dones. Aquestes propostes tenen el vistiplau de les organitzacions comunitàries de base i de les Nacions Unides. Se'n beneficiaran directament 8.957 persones (6.582 dones i 650 nines), població desplaçada interna i refugiada dels campaments d’Al-Bureij i Rafah, amb prioritat a les dones amb discapacitat, cap de família i/o vídues, tenint en compte l'impacte diferenciat de gènere i edat que la crisi imposa sobre la població. El projecte està finançat en el 90% per la Generalitat Valenciana: la proposta presentada al Fons Mallorquí correspon a la dotació de lots de productes d'higiene bàsica, roba i calçat per a 1.225 dones d'elevat grau de vulnerabilitat.

Objetius

  • Protegir els drets de la població més vulnerable sota ocupació israeliana a Al-Bureij i Rafah, d'acord amb el dret internacional humanitari.
  •  Enfortir els mecanismes de protecció comunitària en emergències encapçalats per dones.

Activitats

  1. Adquisició de productes bàsics (raspalls de dents, dentifrici, sabó, xampú, compreses, desodorant, caretes, alcohol, roba, sabatilles, etc.).
  2.  Preparació dels lots bàsics d'higiene i roba.
  3.  Lliurament dels lots a les dones més vulnerables.

Resultats assolits

El 21 de maig de 2021 l’entitat va informar que a causa de l’escalada de tensió i hostilitats entre les forces armades israelianes i Gaza, es varen haver d’adoptar mesures urgents per protegir la població civil.

Davant d’aquesta situació d’emergència, va sol·licitar d’una nova sòcia (Union of Health Work Committees) i una nova zona d’intervenció -la ciutat de Gaza- per poder distribuir els lots entre dones desplaçades i/o en centres d’acolliment a les zones afectades de la ciutat de Gaza, amb les prioritats establertes pel Ministeri d’afers socials i la UNRWA.

La distribució es va coordinar amb els agents humanitaris a través de l’agrupament de protecció i el subgrup de violència de gènere, i es va ajustar el contingut del lot de dignitat a les indicacions d’aquest ens. No obstant això, en haver modificat els components dels lots, el nombre per distribuir es va reduir, ja que la despesa es va incrementar respecte de la pressupostada al formulari. En total s’han pogut lliurar 530 lots a 523 dones i set nines, 166 de les quals eren persones amb discapacitat. A més a més, tal com s’havia previst a la planificació inicial, la sòcia local The Culture and Free Thought Association va dur a terme el lliurament de 290 lots de dignitat a dones vulnerables i supervivents de violència degènere.

El contingut dels lots es va dissenyar per contribuir a donar resposta a les necessitats bàsiques de les dones més vulnerables i, a més a més, incloïen elements adreçats a la prevenció i protecció davant la COVID-19 (vitamines i medecines), que es varen distribuir a les dones que els necessitaven.

Cada lot contenia: quatre pastilles de sabó; quatre capses de compreses; una tovallola de roba; dos raspalls de dents; dos tubs de dentifrici; una ampolla de xampú; un raspall per al cabell; dues capses de tovalloletes; una esponja de bany; una capsa de rentat vaginal en pols; una capsa de paper higiènic; una capsa de mocadors de paper; una capsa de caretes; una ampolla de 500ml de detergent antibacterià; gel hidroalcohòlic; dos conjunts de roba interior de cotó; roba per pregar; un parell de sabatilles; i una bossa. Seguint les indicacions de la xarxa nacional contra l’explotació sexual i l’abús, es va afegir a cada lot un full amb informació sobre com establir contacte en cas de voler presentar una queixa o haver patit una situació d’abús.


ODS


Import Total
36.278,25€

Consignacions

Consell de Mallorca | 36.278,25 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar