preloader logo

any 2021

Import Total
58.479,50€

Protecció dels drets de la població palestina a Western 'Izab amb especial atenció a dones i infants


Les polítiques relacionades amb l'expansió dels assentaments i la contínua violació dels drets humans i el dret internacional humanitari, així com les conseqüències sobre els àmbits econòmic, social, demogràfic i públic de les comunitats, han creat a la localitat de Western ‘Izab unes condicions de vida en què no es respecten els drets humans. Des de principis de 2020 aquests problemes s’han agreujat per la incidència de la COVID-19. La situació de confinament de la població i les restriccions de moviment influeixen sobre la salut mental de la població, amb l’increment del risc de patir ansietat i malalties mentals. A més, la incertesa sobre els efectes econòmics de la pandèmia; l’augment del risc de pobresa d’algunes llars; la pujada de l’atur, sobretot entre els joves i les dones; l’increment de la violència per part dels colons i de l’ús de la força militar; i les dificultats derivades de la conciliació familiar en una situació d’emergència exerceixen un impacte psicològic negatiu sobre la població, i molt especialment damunt els més vulnerables: infants, dones, persones amb diversitat funcional, etc. El projecte preveu la intervenció en tres sectors: a) protecció de les dones, oferint serveis de suport psicosocial i legal en espais que no les estigmatitzin socialment; i amb dotació d’aliments per a les famílies més vulnerables; així com accions de conscienciació per a homes i dirigents socials sobre els drets de les dones; b) protecció dels infants, amb atenció terapèutica a nins amb símptomes d’ansietat psicosocial; accions de promoció i defensa dels drets dels infants i de millora de les habilitats i capacitats de pares i docents per tractar els menors més afectats; també es duran a terme dues intervencions als dos centres escolars del municipi per recuperar un entorn segur; c) protecció dels drets de la població davant el sistema judicial israelià, amb el registre i divulgació de situacions de vulneració de drets, amb suport de l’organització israeliana Yesh Din. Se’n beneficiaran directament 1.931 persones.

Objetius

 • Contribuir a la protecció integrada dels drets i la dignitat de la població palestina sota ocupació israeliana, conforme al dret internacional humanitari i als drets humans, amb especial atenció a l'equitat de gènere, infància i reducció de risc de desastres.
 • Mitigar l'impacte de riscs humanitaris i les crisis associades amb violacions de drets humans i dret internacional humanitari i la COVID-19 sobre els drets i dignitat de 1.931 persones a Western 'Izab.

Activitats

 1. Adquisició i distribució d'aliments per a famílies vulnerables.
 2. Realització de 28 sessions de teràpia grupal i sis de teràpia individual per a dones amb estrès psicosocial.
 3. Realització de sis sessions per a 30 dones sobre drets de les dones en context d'ocupació i de violència. 
 4. Provisió d'assistència legal directa a vuit dones per representar-les als tribunals.
 5. Realització de tres sessions de sensibilització sobre protecció de drets de les dones per a 30 persones. 
 6. Gravació i edició d'un vídeo sobre els problemes de Western 'Izab quant a protecció dels drets de les dones.
 7. Elaboració de vuit panells amb continguts sobre la prevenció de la violència de gènere i la violència en general per a centres educatius, mesquites i l'Ajuntament.
 8. Realització de 12 sessions de teràpia de grup per a alumnes amb símptomes d’estrès psicosocial. 
 9. Realització de dues sessions sobre efectes psicosocials de la violència sobre els infants, i metodologia i tècniques per tractar els menors afectats a l'aula per a 15 docents. 
 10. Realització de dues reunions amb pares de 30 infants que presentin símptomes d'estrès psicosocial. 
 11. Realització de sis sessions amb infants de 12 a 17 anys sobre com afrontar situacions de detenció i sobre els drets legals que els emparen.
 12. Realització de 30 classes de reforç en àrab, anglès i matemàtiques per a 20 alumnes amb dificultats d'aprenentatge. 
 13. Identificació de necessitats dels dos centres educatius del municipi i propostes de resposta.
 14. Selecció i execució d'una iniciativa per centre.
 15. Recollida de testimonis de víctimes afectades per delictes comesos per colons o militars israelians.
 16. Sistematització de les dades recollides per tipus d'incident i ubicació geogràfica. 
 17. Incorporació de les dades recollides al registre i difusió com a eina d'incidència.

Resultats assolits

 • 30 famílies (128 persones, 48 homes/nins i 80 dones/nines) s’han beneficiat de quatre cicles d’aliments de qualitat i que segueixen la dieta local.
 • 48 dones supervivents de violència han rebut suport psicosocial en sessions grupals en les que es van tractar temes relacionats amb la violència de gènere. A més, 6 de les 48 dones han rebut assistència psicològica individual.
 • 28 dones han rebut tallers sobre accés a la justícia, drets legals i convencions internacionals. Les sessions es van centrar sobre qüestions relacionades amb el matrimoni, la violència de gènere i el divorci.
 • 9 dones víctimes de vulneracions dels seus drets han rebut assessorament legal.
 • 35 líders religiosos (15 dones i 20 homes) van participar en sessions de sensibilització sobre les discriminacions de les dones.
 • Realització d’una campanya de sensibilització sobre drets de les dones i les nines, amb follets informatius, activitats comunitàries de sensibilització i un vídeo contra els matrimonis forçosos.
 • 45 alumnes (16 homes i 25 dones) que presentaven símptomes d’estrès psicosocial van participar en 6 sessions de teràpia de grup. A més a més, es va formar 28 docents i 24 pares/mares en eines de suport a joves amb estrès psicosocial.
 • 58 alumes van participar en tallers sobre els seus drets per poder enfrontar-se a situacions de violència i intimidació per part de les forces armades i reaccionar davant d’una possible detenció.
 • 40 estudiants van participar en un programa de reforç escolar
 • Es va rehabilitar el pati de l’escola secundaria Salman i es va pintar de colors alegres  l’escola les portes i el pati de l’escola primària Ashqar y Mdawar
 • 15 palestins van rebre assistència legal davant de la vulneració dels seus drets. 
 • Es van recopilar 162 testimonis (22 dones i 140 homes) sobre les violacions dels drets humans contra el poble palestí per part de civils i/o militars israelians en Cisjordania.

ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar