preloader logo

any 2021

Accés a la salut bàsica i salut sexual i reproductiva per a desplaçats pel conflicte armat a Beni


La República Democràtica del Congo viu immersa en una de les crisis humanitàries més complexes i desafiants del món, amb múltiples conflictes que afecten diferents àrees del territori, entre les quals la zona oriental del país, on es troba la província de Kivu Nord, en la qual s'ubica la ciutat de Beni, amb 1.471.897 habitants. En tot el país hi ha més de cinc milions de desplaçats, 1,8 milions a la regió de Kivu Nord, i el 75% de les persones afectades pels desplaçaments forçosos són dones i nines. La violència sexual és la conseqüència més greu de la fragmentació social vinculada a la durada i intensitat del conflicte i utilitzada com a estratègia de desestabilització comunitària per totes les parts implicades: el 54% de les violacions documentades han estat comeses per grups armats i el 46% per forces de seguretat de l'estat. A la persistència del conflicte i recurrents brots de violència armada s'afegeixen la pandèmia per COVID-19 i un nou brot epidèmic d'Ebola, la qual cosa ha obligat gran part de la població a fugir de ca seva. Les institucions sanitàries no tenen prou capacitat per donar la resposta adequada a aquesta situació, per la manca de medicaments, personal sanitari especialitzat i un finançament deficient, que impedeixen garantir la continuïtat dels serveis essencials de salut, ja saturats prèviament i ara desbordats per l'Ebola. Més de 100.000 persones s'han instal·lat a Beni fugint del conflicte armat. El projecte proposa intervenir en dos eixos: enfortir les estructures de salut per atendre l'increment de població i fer front a la manca de medicaments, material sanitari i d'informació sobre la incidència epidemiològica en tres àrees de salut: Rwangoma, Paida i Kasabinyole; i l’apoderament d'agents comunitaris per millorar l'exercici del dret a la salut i la salut sexual i reproductiva, sensibilitzant la població més vulnerable. Se'n beneficiaran directament 5.524 persones i, indirectament, 71.380.

Objetius

  • Contribuir a la reducció de la mortalitat i morbiditat de la població desplaçada a Beni en un context de conflicte armat i COVID-19.
  •  Reforçar la capacitat de resposta i prevenció del sistema de salut local de Beni per atendre les necessitats de la població més vulnerable.

Activitats

  1.  Lliurament de medicaments i equipament mèdic en tres estructures sanitàries.
  2.  Assistència sanitària integral, gratuïta i universal a 350 persones en situació de vulnerabilitat.
  3.  Atenció sanitària integral a 18 víctimes de violència sexual i a 150 dones embarassades.
  4. Elaboració de materials per promoure el circuit d'atenció integral a víctimes de violència sexual, la salut positiva i prevenir malalties amb més prevalença.
  5.  Realització de 144 accions de promoció de la salut comunitària (prevenció, salut sexual i reproductiva...) per a 1.000 persones.

Resultats assolits

En primer lloc, es varen dur a terme diferents reunions de coordinació amb responsables de la zona de salut de Beni per definir el contingut dels diferents lots i dotacions de medicaments i materials previstos i es va elaborar el calendari de compres. Totes les adquisicions es varen fer mitjançant un procés de selecció entre tres oferents, amb criteris de qualitat, disponibilitat i preu, i sota supervisió de la zona de salut de Beni, per garantir-ne la qualitat i comprovar-ne l’estat, necessitats de conservació i data de caducitat.

Es varen lliurar els medicaments i material sanitari per garantir la continuïtat dels serveis de salut essencials a tres centres de salut (Kasabinyole, Paida i Rwangoma), dels quals se’n varen beneficiar 4.006 persones. Els materials inclouen protecció per al personal sanitari, com ara bates, botes, guants, ulleres, pantalles, bosses de fems, sabó, poals...

Es varen distribuir 350 lots de nutrició (9 kg de farina de moresc i 3kg de farina de soja, 3kg de sucre i 500g llet), a pacients identificats pels centres de salut segons els criteris dels protocols d’atenció nutricional nacional: infants amb perímetre braquial inferior a 12,5cm (60 casos); dones embarassades o lactants amb perímetre braquial inferior a 23cm (253) i embarassades menors de 18 anys (37 pacients).

Els beneficiaris i les famílies reberen instruccions sobre la preparació dels productes, que cobreixen les racions de dues setmanes. Es varen editar i distribuir a les estructures sanitàries 600 fulletons informatius sobre prevenció i el circuit de reparació per a supervivents d’agressions sexuals; així com 600 sobre les malalties més esteses(COVID-19, Ebola, malalties de transmissió sexual i malnutrició).

D’altra banda, es va proporcionar atenció sanitària gratuïta a 1.187 persones: 586 en situació de vulnerabilitat (de les quals 314 dones i 181 infants menors de 5 anys): 361 embarassades (32 menors de 18 anys); es varen atendre 214 parts; i 26 dones supervivents de violència sexual, de les quals 20 abans de les 72 hores des de l’agressió, per a les quals també es va preveure la dotació dels medicaments i materials sanitaris necessaris.

Igualment, es varen distribuir 150 lots de dignitat (tres peces de roba interior; dues tovalloletes humides; dues peces de roba; i una capsa de sabó en pols) a 34 dones embarassades; 23 lactants; 41 dones que havien estat saquejades; i 52 supervivents de llars en què s’havia patit un assassinat. També es varen proporcionar lots de part, que contenen roba, sabó antisèptic, protector de plàstic, pinça per al cordó umbilical, afaitadores, bolquers, xeringues, guants estèrils, etc.

En totes tres estructures sanitàries es varen impartir sessions de sensibilització, individuals i/o en grup per donar a conèixer els recursos disponibles, així com per aconseguir que la població eviti els factors de risc que els facin més vulnerables davant les malalties més comunes a la zona. També cada distribució de lots va ser complementada amb l’explicació sobre l’ús correcte del contingut. Hi varen participar 2.069 persones (1.075 dones). Aquestes xerrades varen ser dutes a terme per cinc membres de les cèl·lules d’animació comunitària (CAC) i es varen impartir en espais freqüentats per la població, tant local com desplaçada (centres de salut, esglésies, places...). Aquestes entitats identifiquen la població en risc i vulnerable, i l’orienten sobre els recursos d’atenció i protecció més adequats. es conselleres de les comunitats, que faciliten que la població recorri al sistema sanitari. També es tractaren els temes següents: promoció de la nutrició (especialment d’embarassades i menors de cinc anys); higiene alimentària; violència sexual, violència de gènere; mesures de prevenció davant la COVID-19, l’Ebola, etc. i sensibilització sobre la salut sexual i reproductiva i promoció de salut materna i infantil. En total se n’han beneficiat 7.762 persones, 4.483 de les quals dones.


ODS


Import Total
30.000,00€

Consignacions

Ajuntament d'Escorca | 450,00 €
Ajuntament d'Estellencs | 450,00 €
Ajuntament de Palma | 9.948,07 €
Ajuntament de Porreres | 900,00 €
Ajuntament de Puigpunyent | 14.149,00 €
Ajuntament de Sa Pobla | 1.080,00 €
Consell de Mallorca | 3.022,93 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar