preloader logo

any 2021

Ajuda alimentària per als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf


Les estrictes mesures imposades per Algèria per evitar la propagació de la COVID-19 han permès un control acceptable de la pandèmia, però ha paralitzat durant molt de temps les activitats comercials i econòmiques de moltes famílies dels campaments de refugiats de Tindouf, per a les quals representen un suport fonamental per cobrir algunes necessitats de la vida quotidiana. Aquest fet ha contribuït a incrementar el nombre de persones que depenen de l’ajut alimentari per sobreviure. Ara per ara, el percentatge de persones vulnerables arriba al 88% (152.768 dels aproximadament 173.600 refugiats). Ja abans de l’esclat de la crisi mundial provocada pel brot de la COVID-19, el Programa Mundial d'Aliments (PMA) es va veure obligat a reduir les racions alimentàries que proporciona als refugiats sahrauís dels campaments de Tindouf a causa de la manca de finançament. Això ha provocat també l’increment dels casos de desnutrició i anèmia, especialment en infants i dones. Cal no oblidar que la població sahrauí dels campaments de refugiats depèn del PMA com a font principal d'aliments, ja que l'ocupació i l'accés al mercat són molt limitats i les famílies vulnerables necessiten suport alimentari continuat i previsible. D’altra banda, el trencament de l’alto al foc i l’inici del conflicte armat als territoris alliberats ha tengut com a conseqüència l’arribada de 4.749 famílies (més de 20.000 persones) als campaments i encara se n’esperen més. El projecte pretén fer arribar els recursos a la Mitja Lluna Roja Sahrauí, que s'encarregarà d'adquirir els productes identificats com a més necessaris (arròs, oli, llegums, pasta i sucre) a Tindouf, atenent a criteris econòmics i d'eficiència i eficàcia de transport; de traslladar-los als seus magatzems centrals; i de distribuir-los segons les necessitats identificades. Es preveu que es puguin elaborar 55.125 racions amb els productes adquirits gràcies al projecte.

Objetius

  • Contribuir a cobrir les necessitats bàsiques alimentàries de la població refugiada.
  • Proveir de queviures la població refugiada.

Activitats

  1. Transferència dels fons a la Mitja Lluna Roja Sahrauí.
  2. Adquisició dels queviures.
  3. Transport dels aliments als magatzems centrals de Rabuni.
  4. Distribució dels aliments entre la població de les diferents unitats administratives dels campaments.

Resultats assolits

La Mitja Lluna Roja Sahrauí és l’organització encarregada de gestionar tots els fons que arriben als campaments de refugiats sahrauís i en relació amb la gestió alimentària és la responsable tant de l’adquisició, com de l’emmagatzematge i la distribució d’aliments.

Una vegada rebuts els fons d’emergència, la MLRS va adquirir 3.484Kg d’arròs, 3.082Kg de llegums i 3.691Kg de sucre i, a principis del mes d’abril es varen rebre la quantitat total de 10.257Kg d’aliments.

El repartiment dels aliments es va fer entre la població de la wilaya de Dajla, la més allunyada de la resta de wilayes i la que presenta una major problemàtica alimentària. Els seus habitants viuen d’una forma més precària, ja que a molts dels habitatges d’aquesta wilaya encara no es compta amb electricitat, entre altres mancances. També econòmicament (i, per tant, d’alimentació) són els que tenen més dificultats davant la llunyania amb la resta de wilayes, el que els limita el comerç, el treball, en definitiva, la connexió.

Del repartiment s’han encarregat les caps de barri, dones que han estat elegides per cada barri de cada Daira per organitzar aquesta i altres tasques comunitàries, sota la coordinació i supervisió de la MLRS. Són elles les que gestionen l’assistència humanitària en els llocs de distribució, ja que són les que coneixen millor les necessitats dels seus barris.

Es beneficiarien la totalitat de la població d’aquesta wilaya, concretament 16.604 persones reberen aliments gràcies a aquest projecte.ODS


Import Total
13.569,63€

Consignacions

Ajuntament de Calvià | 10.000,00 €
Consell de Mallorca | 3.569,63 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar