preloader logo

any 2022

Import Total
64.209,81€

Accés universal a un habitatges adequat i sostenible al municipi de Totogalpa


El diagnòstic efectuat amb relació a l’accés a l’aigua i a l’habitatge a Totogalpa, que té 15.406 habitants, va posar en evidència que la petita regió de Cuje, amb sis comunitats i una població de 3.272 persones, és la que presenta més mancances en aquests àmbits. La principal activitat econòmica és la producció de cereals i llegums, molt afectada per la successió de sequeres i els huracans Eta i Iota. La disponibilitat de serveis d’atenció sanitària i educativa cobreix les necessitats de les comunitats, però l’accés a l’aigua i a l’habitatge són molt deficitaris: cap comunitat disposa de servei d’aigua a domicili i la degradació de teulades i parets dels habitatges afavoreix la infestació per la xinxa que transmet el mal de Chagas, que té un elevat grau de prevalença en aquesta zona. Tampoc no hi ha sistemes de sanejament, de manera que l’acumulació d’aigües grises a la intempèrie afegeix un risc per a la salut. Es proposa la rehabilitació i construcció de 21 habitatges, per a les famílies més vulnerables, les quals participaran en les obres com a ma d’obra no qualificada i rebran formació sobre organització, autoconstrucció, salut, sostenibilitat ambiental i gestió comunitària per facilitar-ne l’apropiació. Igualment, es donarà suport a la gestió territorial, amb l’elaboració del pla estratègic de la UCOM per als pròxims tres anys, en el marc de l’agermanament entre Totogalpa i Artà, i es reforçaran les capacitats de l’equip municipal mitjançant la dotació i instal·lació d’un servidor, i sessions de formació tècnica per gestionar-lo, de manera que les diferents àrees de l’Ajuntament puguin disposar d’informació centralitzada i de fàcil accés tant per als funcionaris com per als càrrecs electes. Se’n beneficiaran directament 83 persones.

Objetius

  • Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació per al desenvolupament.
  • Contribuir al dret humà a un habitatge digne i adequat al sector rural dispers de Totogalpa.

Activitats

  1.  Elaboració del pla estratègic 2023-2025 de l'agermanament Totogalpa-Artà.
  2.  Adquisició i instal·lació d’un servidor a les oficines municipals. 
  3.  Realització de sessions de formació per a cinc tècnics municipals sobre la gestió del servidor. 
  4. Organització i selecció de les famílies beneficiàries. 
  5. Realització de cinc tallers de formació per als beneficiaris.
  6. Legalització dels terrenys per a la construcció dels habitatges. 
  7. Adquisició de materials i contractació de personal qualificat. 
  8. Construcció de 21 habitatges a la zona de Cuje per a famílies en situació de vulnerabilitat.

ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar