preloader logo

any 2022

Promoció de la participació comunitària d'adolescents a La Arena


Aquest projecte es fonamenta sobre els problemes identificats en el procés d’actualització del pla de desenvolupament concertat del districte de La Arena, específicament a l’àmbit social i demogràfic, així com sobre el diagnòstic de les escletxes educatives i laborals a la zona rural i urbana elaborat en el marc del projecte de 2021, en què cal destacar la minsa participació de les dones en els processos de desenvolupament local i associatius, així com les deficients condicions per completar el cicle educatiu bàsic. Per això es proposa promoure la participació dels adolescents (entre 14 i 18 anys), amb especial èmfasi en les dones, en processos educatius i comunitaris dels centres poblats del districte de La Arena. Igualment s’involucrarà l’Ajuntament perquè faci efectiva l’execució de polítiques públiques amb enfocament de drets i equitat de gènere, i promogui la participació activa dels lideratges femenins per a l’actuació comunitària (ODS 4 i 5). L’actuació se centra en un pla de desenvolupament personal i familiar dels adolescents, un pla de formació laboral i de seguiment escolar per a la reinserció i permanència a l’escola, a més de la realització d’un programa de formació ciutadana. A més a més, es preveu executar un pla de formació sobre polítiques públiques en matèria d’infància amb enfocament de gènere i drets humans, un pla d’acció per a la defensa i promoció dels drets dels infants i adolescents; i accions per posar en marxa un espai de diàleg i concertació entre el govern local i adolescents i joves del districte, així com pràctiques de projecció comunitària dels adolescents, promogudes per l’Ajuntament. Se’n beneficiaran directament 140 adolescents i 85 funcionaris municipals.

Objetius

 • Contribuir al desenvolupament comunitari dels centres poblats de La Arena amb la participació activa dels adolescents, principalment les dones.
 • Promoure la participació dels adolescents en processos educatius i comunitaris.
 • Impulsar la implantació de polítiques públiques amb enfocament de drets i d’equitat de gènere en matèria de participació comunitària.

Activitats

 1. Execució d'un pla de formació sobre desenvolupament d'habilitats personals i socials per a les adolescents. 
 2. Posada en marxa d'un programa de formació laboral per a dones adolescents del districte de La Arena. 
 3. Promoció d'un pla d'inserció de les adolescents en un espai d'educació bàsica alternativa. 
 4. Promoció d'accions de projecció comunitària per part dels estudiants de formació laboral.
 5. Execució d’un programa de formació ciutadana i potenciació d’habilitats de lideratge de les adolescents. 
 6. Promoció d’espais de diàleg i concertació entre el govern local i els adolescents. 
 7. Elaboració i execució d'un pla de formació sobre equitat de gènere i drets dels infants per als funcionaris de La Arena.
 8.  Execució del pla d'acció per a la defensa i promoció dels drets dels infants i adolescents per part de l'Ajuntament. 
 9. Avaluació dels espais de participació dels adolescents i joves promoguts per l’Ajuntament.

Resultats assolits

 • Signatura del conveni amb el Centre Tècnic Productiu (CETEPRO) de la Arena per a la promoció del programa de formació laboral 2022. Els cursos que es varen impartir van ser Cuina, operació d'emmagatzematge, plataformes i serveis, fleca i pastisseria, perruqueria, costura, mecànica de motos i vehicles i van veure la matriculació de 174 adolescents, els 80% dones.
 • 118 dones adolescents de les 140 inscrites van culminar la formació sobre el desenvolupament de d’habilitats personals i socials. L’objectiu de les capacitacions va ser promoure la consciència ciutadana a través de la reflexió sobre aspectes de la realitat comunal i social del alumnat, prenent posició respecte a fets i situacions que afecten el seu entorn de manera directa. Les temàtiques tractades van tocar diferents aspectes: participació ciutadana, lideratge, autoestima, prevenció d’embarassos, drets sexuals i reproductius, estereotips i rols de gènere, fites personals i empoderament en relació al un projecte de vida 
 • El 87% de les famílies de 140 adolescents (118 dones i 28 homes)  participa activament en accions formatives, de seguiment i acompanyament familiar. Es van realitzar 334 visites familiars, 107 sessions d’atenció psicològica, 170 intervencions d’atenció social. A més una mitjana de 54 famílies va participar en les sessions d’integració familiar orientades a millorar les relacions intra-familiars.
 • 84% de les 140 joves al finalitzar el cicle formatiu bàsic identifica i formula un projecte d’emprenedoria laboral. A més 30 petites i medianes empreses ofereixen places de practiques per a facilitar la inserció laboral de les joves.
 • Organitzades 12 sessions de diàleg entre membres del govern local i adolescents amb diferents formats: taller, jornades, fòrum. 
 • Elaborat un pla de formació per a funcionaris sobre polítiques públiques per la infància amb enfocament de gènere i drets. 
 • El 24% del funcionariat de la municipalitat de La Arena va participar en quatre sessions formatives sobre polítiques públiques que promouen la participació i el lideratge femení. 


ODS


Import Total
31.633,75€

Consignacions

Ajuntament d'Alcúdia | 9.000,00 €
Ajuntament de Son Servera | 9.900,00 €
Ajuntament de Felanitx | 15.300,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar