preloader logo

any 2022

Enfortiment de les capacitats del teixit associatiu


Els joves (entre 18 i 35 anys) de la regió de Kairouan no troben un espai de desenvolupament i pertinença: manquen serveis esportius, culturals o artístics. L'informe de l'estudi "2012 Indicadors de desenvolupament regional", realitzat a Kairouan per les delegacions del Ministeri de Desenvolupament i Planificació Regional, va mostrar que la taxa de pobresa és del 23%; l'analfabetisme supera el 45%; i l'oferta de treball per cada 1000?habitants és pràcticament nul·la davant d'una demanda del 12%. De fet, hi ha menys de cinc empreses privades per cada 1000?habitants, la regió té un saldo migratori negatiu, així com un indicador de desenvolupament regional igual a 0,209 (és a dir, una classificació de 183). A més a més, els joves estan exposats a diferents tipus de delinqüència (violència, drogues, extremisme, assetjament) que n'accentuen la marginació. Per tant, manca una vida sociocultural dinàmica que permeti als joves desenvolupar-se socialment i preparar-los per a la vida laboral. Per això el projecte proposa la realització de tallers que fomentin el diàleg i la participació ciutadana, jornades formatives sobre pensament innovador i elaboració de propostes dirigides a millorar la vida de la ciutadania, sessions de capacitació en comunicació digital i periodisme i la creació d’un espai de trobada i diàleg entre joves (dones, grups minoritaris, discapacitats) i els representants dels municipis per intercanviar idees sobre temes que preocupen als joves. Es preveu que se’n beneficiïn directament 30 persones (15 dones i 15 homes) i, indirectament, 700 (350 dones i 350 homes).

Objetius

 • Promoure la participació activa dels joves d'entre 18 i 35 anys en la vida pública, sociocultural i ambiental. 
 • Millorar les capacitats per fomentar el diàleg dels joves i fer visibles les iniciatives ciutadanes a la vida pública i cultural.

Activitats

 1. Realització de jornades de formació sobre disseny, redacció i execució d’iniciatives ciutadanes.
 2. Execució de sessions de capacitació en comunicació digital i periodisme local. 
 3. Organització de sessions de sensibilització sobre temes que preocupen els joves (medi urbà, medi rural, escalfament global, gènere). 
 4. Creació d’un espai de trobada i intercanvi per als joves.

Resultats assolits

 • 8 joves (4 dones i 4 homes) es van formar en comunicació digital i periodisme ciutadà. 
 • 1 jornada de reflexió oberta per a joves sobre dos temes: el paper dels mitjans de comunicació en la comunicació de les problemàtiques mediambientals i sobre la imatge de la ciutat als mitjans de comunicació.
 • 1 concurs de vídeos realitzats per els joves orientats a la sensibilització de la ciutadania sobre temes mediambientals
 • 1 laboratori desenvolupat en 4 sessions de treball per a 12 joves sobre participació ciutadana juvenil. Els joves van participar en:
 • Una jornada de debat i reflexió sobre obstacles i solucions innovadores per a la participació juvenil, 
 • Un taller pràctic sobre elaboració i presentació a les institucions de projectes e iniciatives socials 
 • Elaboració d’un taller pràctic de pintura mural en un centre especialitzat per a persones sordes de la ciutat 
 • Sessió de avaluació del laboratori: el grup de joves van manifestar la seva voluntat de participar en properes activitats com, per exemple, una acció de neteja en una escola.
 • Realització de activitats de sensibilització i diàleg al voltant de temàtiques que preocupen els jove:
 • Celebració d’una trobada amb organitzacions de la societat civil, mitjans de comunicació, funcionari municipals i joves per debatre sobre les oportunitats i els reptes de futur de la ciutat de Kairouan. La reunió es va realitzar dia 1 de setembre.
 • Celebració d’un diàleg sobre l’estratègia de desenvolupament municipal en quant a inclusió. El 8 de setembre 2022 membres de organitzacions de la societat civil (una entitat de joves, una organització de defensa del medi ambient i una organització de dones) es van reunir amb sis membres del consell municipal i van intercanviar sobre els espais públics per la inclusió i millora de la qualitat de la vida.
 • Celebració d’una taula rodona amb representants de diferents partits sobre inclusió i discapacitat, dia 22 de setembre 2022.
 • El 2 d’octubre 2022 es va organitzar una iniciativa sobre mobilitat sostenible, posant a disposició de la ciutadania bicicletes i donant suport a la gent interessada a aprendre com anar-hi. A partir d’aquesta iniciativa, en col·laboració amb l’ajuntament, l’ADL posarà en marxa un servei de lloguer de bici per la ciutadania i les persones que visiten la ciutat. 


ODS


Import Total
15.000,00€

Consignacions

Consell de Mallorca | 15.000,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar