preloader logo

any 2022

Accés a l’aigua i enfortiment de la gestió comunitària i municipal


En el marc del pla de desenvolupament concertat 2021-2025 dels ajuntaments dels quatre centres poblats de La Arena (34.734 habitants) i del pla d’intervenció 2021-2025 del sector de l’aigua i sanejament, es proposa una intervenció per tal de contribuir a la disponibilitat d’aigua a les zones rurals. Tot i que el 89% de la població disposa de connexió amb la xarxa pública d’aigua la domicili, més de la meitat només té entre una i tres hores d’aigua al dia. Això obliga les famílies a emmagatzemar-la, de manera que es propicia la propagació dels moscards que transmeten el dengue, malaltia endèmica a la regió. A més a més, l’aigua sovint no es potabilitza per la manca de recursos. Igualment, la manca d’aigua en quantitat suficient fa que no es puguin construir serveis higiènics, amb la qual cosa la defecació a l’aire lliure contribueix -amb l’ús de fertilitzants tòxics- a la contaminació dels pous i l’elevat índex de malalties digestives entre els infants. També cal tenir en compte l’escassa participació i la manca de presència de dones en aquests àmbits. En aquest sentit, es proposa impartir tallers de formació per a les sòcies de 19 associacions de dones, de manera que adquireixin els coneixements necessaris perquè puguin donar suport a l’enfortiment de les Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, i participar-hi en tant que parella de l’associat, així com postular-se com a membres de les directives. Paral·lelament, es dotaran de mitjans d’accés a l’aigua i sanejament les famílies més vulnerables de les comunitats de Santa Elena, Loma Negra i Casagrande. Finalment, també s’adquirirà e mobiliari i fotocopiadores per a les oficines municipals dels centres poblats, i es durà a terme una revisió, sistematització i actualització dels respectius plans de desenvolupament concertats 2021-2025. Se’n beneficiaran directament 1.541 persones: 840 associats de les JASS (183 instal·lació aigua nova a domicili; 438 dipòsits d’aigua; 219 serveis higiènics); 665 dones organitzades; i 36 autoritats i funcionaris municipals.

Objetius

  • Enfortir les capacitats de les dones organitzades per gestionar el sanejament bàsic i ambiental a La Arena.
  • Reforçar les capacitats de les dones organitzades per participar en l’enfortiment de l’administració, operació i manteniment dels serveis d’aigua i sanejament.
  • Enfortir les àrees de treball dels ajuntaments dels centres poblats de La Arena per oferir serveis de forma eficient a la població.

Activitats

  1. Realització de tres tallers per a 410 usuàries de les JASS sobre organització, quotes, drets i deures. 
  2. Execució de tres tallers de formació per a 380 dones sobre gestió administrativa de les JASS; i operació, manteniment i reparació de sistemes d’aigua. 
  3. Realització de tres tallers de reforç per a 18 dones sobre gestió d’eines d’administració, planificació, operació, manteniment i reparació de sistemes d’aigua. 
  4. Dotació de dipòsits d’aigua per a 120 famílies, materials per a 50 famílies, i latrines per a 60 famílies. 
  5. Seguiment de les instal·lacions d’aigua i sanejament per a les 230 famílies. 
  6. Dotació d’arxivadors, fotocopiadora i cadires a les àrees de registre, secretaria i biblioteca dels centres poblats. 
  7. Avaluació i actualització de les fites del pla de desenvolupament concertat 2021-2025 dels quatre centres poblats.

Resultats assolits

•    918 dones pertanyents a 19 organitzacions femenines van participar en tres taller sobre la organització de les JASS, els drets i deures de les persones sòcies i la gestió de quotes i pagaments. Els tallers van contar amb una dinamitzadora per explicar les temàtiques de una manera clara i entenedora i un representant del consell directiu de la JASS per aportar la seva experiència directa. Es va valorar molt positivament la seva participació. Els tallers també han contat amb petits vídeos per explicar de manera més visual i clara com utilitzar les eines de gestió
•    1023 dones poden assumir càrrecs directius en les JASS, gracies taller de capacitació sobre gestió administrativa de la JASS (Reglament intern, llibre d’actes, llibre d’associats, llibre de recaptació, inventari, informes econòmics) i instruments de planificació, gestió operativa i manteniment.
•    110 famílies de les comunitats de  Santa Elena, Loma Negra i Casagrande tenen accés a aigua apta per al consum humà i 55 famílies compten amb instal·lacions d’aigua i altres 58 amb serveis higiènics en el seu domicili.
•    En quant a l’enfortiment municipalista:
o    Es van adquirir quatre ordenadors per a les oficines municipals dels centres poblats de Vichayal, Casagrande, Loma negra y Chatito, així mateix es van adquirí prestatgeries i arxivadors.
o    Es va donar suport en l’elaboració i aprovació del pla de desenvolupament concertat de les municipalitats dels centre poblats de la Arena 2021-2025


ODS


Import Total
84.616,00€

Consignacions

Govern de les Illes Balears | 51.727,00 €
Consell de Mallorca | 32.889,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar