preloader logo

any 2022

Suport al Programa integral de salut infantil sahrauí 2022


Els campaments de refugiats sahrauís, que es troben en un desert inhòspit al sud-oest d'Algèria, agrupen prop de 180.000 persones, la supervivència de les quals depèn en el 95% de l'ajut exterior, principalment del Programa mundial d'aliments de les Nacions Unides. Tot i que existeix una organització política i administrativa que en garanteix l'estabilitat, la manca de pressupostos propis limita molt l'abast dels programes socials, especialment del sanitari. Per això es dona suport al Programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS), que integra totes les accions de prevenció i tractament adreçades als infants. Actualment els principals problemes de salut infantil són la malnutrició (el 55% dels menors n'estan afectats) i l'anèmia, derivats de la manca d'accés a aigua potable i sistema de clavegueram, i a una alimentació variada i suficient, així com de les condicions ambientals, amb temperatures extremes, que afavoreixen la propagació de malalties infeccioses intestinals, dèrmiques, etc. El projecte proposa dotar el Ministeri de Salut Pública sahrauí dels elements imprescindibles per garantir el funcionament del PISIS i molt especialment dels tallers de nutrició i prevenció de salut infantil destinats a les mares. Se'n beneficiaran 15.000 infants menors de cinc anys i 130 treballadors sanitaris.

Objetius

  • Donar suport al Ministeri de Salut Pública sahrauí i a la Direcció de Prevenció per desenvolupar el PISIS.
  • Contribuir a millorar l'alimentació i salut infantil a través d'activitats de formació i educació. 
  • Contribuir a mantenir i millorar les funcions desenvolupades pels treballadors sanitaris.

Activitats

  1. Adquisició i tramesa del material administratiu i de registre necessari (formularis, cartilles, registres, guies). 
  2. Adquisició de combustible i recanvis necessaris per a tres vehicles del Ministeri de Salut.
  3. Pagament d’una part dels incentius del personal sanitari. - Organització de l'equip de treball per als tallers de nutrició.
  4. Adquisició d'aliments en comerços locals i lliurament al dispensari.
  5. Organització, gestió i realització dels tallers de nutrició per a mares. 
  6. Realització de reunions de coordinació amb ONG, institucions oficials de Nacions Unides i el Ministeri de Salut Pública. 
  7. Participació en la plataforma PISIS i la mesa de concertació.

ODS


Import Total
80.000,00€

Consignacions

Ajuntament de Llubí | 3.150,00 €
Ajuntament d'Alaró | 11.700,00 €
Ajuntament de Calvià | 18.000,00 €
Ajuntament de Campanet | 2.250,00 €
Ajuntament de Lloseta | 900,00 €
Ajuntament de Montuïri | 2.700,00 €
Ajuntament de Santa Margalida | 2.700,00 €
Mancomunitat des Raiguer | 2.700,00 €
Ajuntament de Marratxí | 9.000,00 €
Consell de Mallorca | 24.650,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar