preloader logo

any 2022

Import Total
88.909,09€

Promoció de la integració sociolaboral de dones a la comunitat de Mahroun


Al municipi de Bab Taza (22.787 habitants), hi ha un alt grau d’emigració cap a les ciutats i a l’estranger a causa dels baixos ingressos que genera l’agricultura. Les infraestructures socials bàsiques són molt deficitàries i l’índex d’analfabetisme entre les dones és del 94%. Des de fa dos anys ADEO hi promou un programa per promoure la integració laboral de els dones i els joves del municipi, a través de l’enfortiment de les cooperatives existents i la creació de noves; així com el suport amb equipaments i formació. Per a 2022 es preveu construir un local de 120m2 per a la cooperativa Al Mahroun, imprescindible perquè pugui obtenir el certificat sanitari per comercialitzar les conserves que elabora. També es proporcionarà formació, assessorament i materials necessaris per a les dones d’aquesta cooperativa (queviures locals) i la de teixidores artesanes Al Yakout al Akhdar. D’altra banda, s’habilitaran quatre parades del mercat per tal que les dones de les cooperatives hi puguin vendre els seus productes. A l’àmbit de l’enfortiment municipal, s’actualitzarà el diagnòstic sobre la situació sociolaboral de joves i dones a Bab Taza i s’elaborarà un pla d’acció per a cinc anys en aquest àmbit. Igualment, es dotarà l’Ajuntament d’equipament informàtic (ordinador i impressora). Se'n beneficiaran directament 106 persones: 75 dones sòcies de les cooperatives o que hi estan vinculades; i 31 homes vinculats a la cooperativa de Al Mahroun.

Objetius

 • Contribuir a la integració sociolaboral de les dones i joves al municipi de Bab Taza. 
 • Millorar la situació socioeconòmica de les dones de Mahroun amb suport a les activitats productives.

Activitats

 1.  Organització del procés de selecció i contractació de l’empresa constructora.
 2. Construcció d’un centre de treball i formació per a la cooperativa de dones Al Mahroun.
 3. Dotació d’equipament per a la producció de conserves a la cooperativa Al Mahroun. 
 4. Gestió del procés per obtenir el certificat de seguretat alimentària per al centre.
 5. Dotació d’equipament per a la cooperativa Al Yakout al Akhdar per a la producció de teixits. 
 6. Realització d’un taller de formació sobre dissenys tèxtils per a les dones de la cooperativa. 
 7. Realització d’un taller sobre comerç electrònic per a les dones de les cooperatives. 
 8. Selecció d’un emplaçament per als locals comercials per a les dones de les cooperatives. 
 9. Construcció de quatre punts de venda per a les cooperatives locals. - Establiment dels termes de referència i procés de contractació d’una empresa per dur a terme el diagnòstic i pla d’acció local. 
 10. Realització de sessions de sensibilització sobre la importància de disposar d’un pla d’acció sobre integració sociolaboral de dones i joves per a funcionaria municipals. 
 11. Execució de sessions de sensibilització sobre les programes de suport a cooperatives i petites empreses. 
 12. Activació dels comitès del municipi de Bab Taza.

ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar