preloader logo

any 2022

Import Total
30.000,00€

Suport al programa de salut urbana de Kampala davant l'increment de la població refugiada


Uganda rep una mitjana de 2.000 refugiats per dia des de juliol de 2016: actualment ocupa el tercer lloc a l’àmbit mundial en acolliment de població refugiada. El setembre de 2021 el nombre total pujava a 1.524.352, el 58% dels quals són menors de 18 anys. Majoritàriament es tracta de persones provinents de la República Democràtica del Congo i de Sudan del Sud a causa de la greu situació humanitària d’aquests països. Ni tan sols el tancament de les fronteres d’Uganda des de març de 2020, a causa de les mesures de restricció imposades pel govern per evitar la propagació de la COVID-19, va aturar els moviments de població. El dràstic i continu augment de les arribades està provocant el conseqüent increment de la demanda de serveis socials, la qual cosa ha sobrecarregat els nivells de prestació, i compromet la qualitat i abast tant per als nouvinguts com per a la població local. Uganda està afrontant reptes humanitaris, econòmics, polítics i socioculturals estructurals que contribueixen a perpetuar elevades taxes de pobresa i desigualtat. El projecte vol millorar la disponibilitat, qualitat i accés a la atenció sanitària en el marc del programa de salut urbà de Kampala (la capital), per atendre les necessitats més urgents en matèria de salut de la població refugiada urbana i de refugiats derivats d’altres assentaments del país. D’una banda, preveu dotar el sistema sanitari de Kampala de medicaments per a 1.890 persones, com a mínim; i cobrir les despeses de la realització de 125 proves diagnòstiques i anàlisis. De l’altra, s’articularà una campanya de sensibilització sobre l’accés a la salut amb èmfasi en la prevenció de la COVID-19 i es duran a terme sessions de suport per a 45 representants de les xarxes comunitàries en el mateix sentit. Se’n beneficiaran directament 6.980 persones i, indirectament, 28.611.

Objetius

  • Contribuir a garantir l’exercici del dret a la salut de la població refugiada a Uganda.
  • Reforçar el dret a l’atenció sanitària urgent als refugiats a Kampala en el context de la COVID-19.

Activitats

  1. Adquisició i lliurament de medicaments segons les necessitats del programa de salut urbà.
  2. Realització de proves diagnòstiques i anàlisis per a pacients del programa de salut urbà.
  3. Organització i realització d’una campanya de promoció de l’accés a la salut (prevenció COVID-19) 
  4. Realització de tres sessions de diàlegs comunitaris per promoure l’accés a la salut (prevenció COVID-19).

Resultats assolits

Es va realizar la compra de medicaments per a atendre la població refugiada de Kampala. La llista de medicaments a adquirir es va dissenyar basant-se en la llista de medicaments essencials del Programa de Salut Urbana, acordada amb les autoritats locals en matèria de salut.

Des del juliol 2022 fins al desembre 2022 es van atendre 1176 persones refugiades i sol·licitants d’asil.

Com a resposta a l'augment en la demanda de proves diagnòstiques a causa del col·lapse sanitari per les restriccions imposades el COVID-19, es va fer necessari donar suport addicional per a no interrompre la prestació de servei en casos de pacients amb malalties cròniques molt avançades. Per aquesta raó, es van realitzar anàlisi i proves diagnòstiques per a 691 persones refugiades. Aquestes persones amb els resultats dels anàlisis s'han pogut adreçar als hospitals públics per rebre atenció mèdica.

Realització de 152 sessions de sensibilització sobre la prevenció de malalties, en particular COVID-19 i Ebola. Durant aquestes sessions, es va sensibilitzar als refugiats urbans sobre la prevenció de malalties, i també se'ls va animar a portar als seus fills a vacunar-se.

Realització de 3 sessions de diàleg comunitari per enfortir les respostes comunitàries en la lluita conta l’Ebola. Hi participaren 77 líders representants de la població refugiada. Durant aquests diàlegs comunitaris, es van discutir una sèrie de temes transversals de salut mental, millorant el comportament en front de la salut i el maneig de malalties no transmissibles.

Es va realitzar una campanya de sensibilització sobre la vacunació contra el COVID – 19. Es va encoratjar als refugiats a vacunar-se contra el COVID-19 durant aquesta sensibilització, i també es van compartir els centres de vacunació contra el COVID-19. Al desembre, 117 van ser vacunats contra el COVID-19.ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar