preloader logo

any 2022

Import Total
68.114,09€

Millora de l'accés a l'aigua potable i de la gestió sostenible al municipi de Telpaneca


El diagnòstic efectuat amb relació a l'aigua a Telpaneca, que té 23.092 habitants, va palesar que el 78% dels habitatges tenen una cobertura d'aigua per sota de la normativa tècnica obligatòria nacional. D'acord a les prioritats de l'estratègia municipal i mitjançant un procés participatiu, es va decidir intervenir a les zones on l'accés a l'aigua fos més deficitari. Es tracta de comunitats del sector rural dispers, en què diversos factors (pendents molt pronunciades, desforestació, sòls compactes i escassa disponibilitat de fonts d'aigua potable) fan que la població pateixi les conseqüències de la manca d'accés a l’aigua neta, com ara un índex més elevat de malalties causades per consum d'aigua de baixa qualitat o en quantitat insuficient; i la càrrega horària de les dones i nines que han de dedicar prop de quatre hores diàries a cercar aigua. Per a 2022 es proposa acabar el sistema d’abastiment d’aigua per gravetat, començat el 2021 i que ofereix aigua a la comunitat de Carbonal Arriba, i construir un sistema d’aigua apta per al consum humà a la comunitat de Carbonal Abajo, on viuen 120 famílies, que participaran en les obres com a mà d’obra. D’altra banda, es durà a terme una avaluació de l'impacte dels projectes implementats en els últims quatre anys en el desenvolupament comunitari de Madriz. A més es donarà suport a l'ajuntament en l’elaboració del seu pla d’acció anual.


Objetius

 • Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació per al desenvolupament.
 • Contribuir a reduir les desigualtats quant a accés i disponibilitat d’aigua a Telpaneca.

Activitats


   1. Realització d'una avaluació de l'impacte dels projectes implementats en els últims quatre anys en el desenvolupament comunitari de Madriz.
   2. Organització i selecció de les famílies beneficiàries
   3. Realització de sis tallers de formació per als beneficiaris.
   4. Legalització dels terrenys per a la construcció del sistema d’aigua.
   5. Adquisició de materials i contractació de personal qualificat.
   6. Adquisició de materials i contractació de personal qualificat
   7. Construcció del sistema d’aigua a la comunitat de Carbonal Abajo

ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar