preloader logo

any 2022

Millora de vies de comunicació terrestre al municipi de Las Sabanas


A partir dels resultats del diagnòstic participatiu per a la localització de l'ODS 11 al municipi de Las Sabanas, que té 5.774 habitants, es varen identificar limitacions en les condicions de desplaçament amb risc elevat al sector marginal urbà oriental i la comunitat rural d'El Castillito, a causa de la progressiva degradació de la principal via d'accés. Aquesta situació incideix en l'estat de salut de les 164 famílies que hi viuen, que triguen prop de dues hores a arribar al centre sanitari més proper. També en minva la capacitat de generar ingressos, perquè essent la producció agrícola la principal activitat econòmica, l'estat de la carretera impedeix el trasllat de les collites en bones condicions de comercialització. Finalment, les dificultats per desplaçar-se també limiten la realització de gestions quotidianes que s'han de dur a terme a l'àrea urbana. Es proposa la rehabilitació d'un tram de carretera de 200m, amb un alt grau de complexitat pel desnivell que presenta i la presència d'aiguamolls. Es preveu construir bandes de rodament, cunetes i millorar el paviment a les zones inundables. D’altra banda, es durà a terme una avaluació de l'impacte dels projectes realitzats en els últims quatre anys en el desenvolupament comunitari de Madriz; i es reforçaran les capacitats de l’equip municipal en el traspàs de competències post eleccions. Se’n beneficiaran directament 571 persones.


Objetius

  • Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació per al desenvolupament.
  • Contribuir a millorar les condicions de mobilitat de 164 famílies de Las Sabanas.

Activitats

  1. Avaluació d’impacte dels projectes de cooperació municipalista realitzat al departament de Madriz durant els últims quatre anys.
  2. Formació de quatre tècnics municipals en traspàs de la gestió administrativa dels governs locals.
  3. Realització de sessions de formació per a cinc tècnics municipals sobre la gestió del servidor.
  4. Organització de les famílies beneficiàries de la millora viària.
  5. Adquisició de materials i contractació de personal qualificat.
  6. Construcció de cunetes, bandes de rodament i rehabilitació de paviment del camí rural.

Resultats assolits

•    257 famílies (907 persones) de les comunitats de el Castillo, Encino, Edén i Buenos Aires, el 100% de la població es van involucrar de manera voluntària en la realització de les obres de millora viaria, amb les feines de neteja i remoció d'enderrocs i de trasllat de materials.
•    200 metres de carretera rehabilitats amb bandes de rodament, cunetes i dos guals per facilitar l’entrada i la sortida de l’aigua i un filtre al centre de la vessant que permeti millorar la seva filtració, donat que la carretera passa a prop d’un aiguamoll. El model de construcció respon a les línies guia sobre la xarxa de camins veïnals en àrea rural elaborades per la Secretaria d’ Integración Económica Centro Americano, òrgan regional que dona suport tècnic i administratiu al procés d’integració centreamericana.
•    4 funcionaris municipals de l’ajuntament de las Sabanas varen poder participar en dues formacions organitzades pel govern de Nicaragua, per enfortir les capacitats dels regidors i funcionaris públics que es varen incorporar al consistori, després de les eleccions del 2022. Les dues capacitacions a la que varen participar els funcionaris de Las Sabanas varen donar eines teòriques i pràctiques sobre el traspàs de la gestió administrativa dels governs locals i sobre la llei de contractacions administratives.
•    En va aprovar el pla anual d’inversió municipal (PIAM). El PIAM s’elabora en dos passos:
                   De l’abril al setembre s’obre una consulta comunitària per identificar les principals problemàtiques                      i  propostes de solucions

                   Presentació i aprovació de l’informe tècnic amb les propostes prioritzades  en la sessió plenària                             municipal.
•    Realitzada una avaluació d’impacte dels projectes finançats pe als tres Fons de les Illes Balears.


ODS


Import Total
68.278,57€

Consignacions

Ajuntament de Llucmajor | 9.000,00 €
Govern de les Illes Balears | 20.675,00 €
Consell de Mallorca | 38.603,57 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar