preloader logo

Qui som


El Fons Mallorquí neix el 19 d’octubre de 1993 a Palma com a resultat d’una campanya anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0,7%” organitzada el 1992 per Justícia i Pau de Mallorca, amb la col·laboració d’algunes ONG, amb la idea d’engrescar les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la creació d’un fons de cooperació.

El Fons Mallorquí fonamenta la seva feina i la seva voluntat de millora sobre els següents valors:

  • · Participació dels socis i consens a l’hora de prendre decisions.
  • · Transparència i eficiència en la gestió i en la comunicació.
  • · Diàleg i concertació amb les institucions, entitats i associacions.
  • · Diàleg i cohesió interna de l’equip tècnic, amb espais per compartir aportacions i propostes.
  • · Innovació i creativitat per anticipar-nos als canvis de l’entorn i adaptar-se a la realitat d’àmbits i sectors de població diversos.
  • · Reflexió i capacitat d’aprenentatge, avaluant la pròpia feina i cercant sempre formes de millorar la tasca quotidiana.

Socis


El Fons Mallorquí és el conjunt dels socis que en formen part: 52 ajuntaments  de Mallorca, les mancomunitats del Pla i des Raiguer, el Consell de Mallorca I el Govern de les Illes Balears. Els socis tenen un paper fonamental en la tasca de cooperació per assolir una eficàcia més gran en les actuacions, però també és important la sensibilització de la ciutadania sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els pobles del Nord i del Sud, i les conseqüències que comporten. Cal impulsar una nova forma de relació entre els pobles, sobre la base de la justícia i la solidaritat per a tothom.

ÒRGANS DE GOVERN


L’Assemblea està integrada per tots els membres de l’associació i és qui ratifica les decisions rellevants. En caràcter ordinari aprova els documents i activitats essencials per al funcionament de l’entitat. En convocatòria extraordinària elegeix, cada quatre anys, la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva està formada per representants dels membres del Fons Mallorquí, elegits després de les eleccions municipals i autonòmiques. S’encarrega del govern i administració de l’associació, i es reuneix com a mínim cada dos mesos.

Càrrec Nom Institució
Presidència Llorenç Perelló Rosselló Ajuntament d'Alaró
Vicepresidència primera Antoni Fuster Zanoguera Consell de Mallorca
Vicepresidència segona Catalina Albertí Victori Govern de les Illes Balears
Secretaria Josep Ferrà Terrassa Ajuntament d'Esporles
Tresoreria Margalida Fullana Arrom Ajuntament d'Algaida
Vocalia Leonor Bosch Pérez Ajuntament de Banyalbufar
Vocalia Antoni Salas Roca Ajuntament de Costitx
Vocalia Catalina Soler Torres Ajuntament de Felanitx
Vocalia M. Francisca Lascolas Rosselló Ajuntament de Llucmajor
Vocalia Josep Frontera Martorell Ajuntament de Mancor de la Vall
Vocalia Antoni Marí Enseñat Ajuntament de Puigpunyent
Vocalia Jaume Soler Pont Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Vocalia Magdalena Perelló Frontera Ajuntament de Llubí

Equip tècnic

L’equip tècnic s’encarrega d’executar les accions que s’aproven anualment a les línies d’actuació. Es distribueix en les següents àrees:

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar