Dies Europeus de la Solidaritat Local

L’any 2016, un grup de ciutats i regions europees i les seves associacions nacionals van llançar una campanya anual de dues setmanes per promoure el  seu  compromís  amb  la  solidaritat  global  i  el  desenvolupament sostenible així com el seu suport als  valors  europeus  de  democràcia,  diversitat  i  solidaritat:  els  Dies  Europeus  de  la  Solidaritat  Local (EDLS en les seves sigles en anglès).Les ciutats i les regions europees són clau per a la promoció del desenvolupament sostenible tant al seu territori com a l’estranger a través de les seves accions de cooperació descentralitzada. En aquest sentit,  els 17 Objectius del  Desenvolupament  Sostenible (ODS) establerts per l’Agenda 2030 de les  Nacions  Unides  afecta  i  implica  directament  els governs locals i regionals, i les seves polítiques. Les ciutats i les regions han d’informar i mobilitzar els seus ciutadans a favor d’una ciutadania activa i  responsable, entenent  que  el  desenvolupament  sostenible  global  comença  des  de  cadascuna  de  les nostres accions quotidianes.

Objectius:

  • Informar i mobilitzar els ciutadans i tots els actors locals en la qüestió del desenvolupament  sostenible  i  la  cooperació  internacional, amb particular atenció als ODS establerts per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
  • Promoure  el  nostre  compromís  i  suport  en favor del desenvolupament sostenible local i global per a tothom a través de les nostres accions  de  cooperació  descen-tralitzada  i  aliances  amb    ciutats  i  regions del món.
  • Enfortir  els  vincles  amb  altres  ciutats  i  regions a Europa per aprendre, compartir i  unir  esforços  per  una  acció  local  més  influent.  L’intercanvi   d’experiències   és   clau per fomentar una solidaritat global més sòlida.

Suma't als EDSL

Els  EDLS  acullen  tot  tipus  de  governs  locals  i  regionals ja siguin grans, petits, mitjans, rurals, urbans etc., que es vulguin implicar en la soli-daritat global i intercanviar amb els seus socis a Europa.Els EDLS també fan una crida a la ciutadania europea  i  als  actors  locals  com  les  Organit-zacions  de  la  Societat  Civil,  les  Universitats  o  representants  del  sector  privat,  entre  d’altres,  compromesos  a  eliminar  la  pobresa  i  a  pro-moure  el  desenvolupament  sostenible,  per  tal  que s’aliïn amb els governs locals i regionals en favor d’un major impacte.