Xarxa de centres educatius solidaris

CC Pius XII

Objectius de la Comissió Solidària del Col·legi Pius XII:

  • Crear consciència en  la comunitat educativa de les diferents realitats socials, culturals i econòmiques del món, fomentant la necessitat de la cooperació en l’alumnat.
  • Aconseguir la màxima difusió possible dels temes i notícies solidàries.
  • Donar a conèixer als alumnes la realitat d’altres zones del món que tenen problemes per desenvolupar-se a nivell econòmic però de les quals tenim molt   per aprendre a nivell humà.
  • Preparar i planificar activitats solidàries que permetin enllaçar la nostra realitat amb la del sud, permetent que la nostra vivència formi part de la seva.
  • Pretendre que els alumnes descobreixin una imatge dels països del Sud positiva i adequada a la realitat.
  • Afavorir que es coneguin els desequilibris i les diferents realitats existents entre el nord i el sud.
  •