Xarxa de centres educatius solidaris

CEIP Es Puig

El CP Es Puig de Lloseta està situat enmig de la natura als afores del poble. És centre ecoambiental des de fa més de deu anys i pertany a la Xarxa de centres solidaris des de 2006.

Actualment estan matriculats a la nostra escola 530 alumnes distribuïts en 24 aules ja que el centre consta de 2 i 3 línies en determinats nivells des d’infantil fins a sisè d’educació primària.

Pel que fa a la comissió solidària,  es va formar com a tal el febrer del 2006 i estava formada per un mestre de cada cicle, un membre de l’AMIPA i la regidora d’afers socials de l’Ajuntament de Lloseta i tots ells coordinats per un membre de l’equip directiu.

Avui en dia, la comissió la formen un mestre de cada cicle (una de les quals també és la coordinadora de la comissió) , un mestre especialista, un  membre de l’equip directiu i a partir d’ara tornarà a participar a les reunions un membre de l’AMIPA de l’escola.

Al començament  ens agermanàrem amb l’escola Miramar de Las Sabanas (Nicaragua) i durant el curs 2009-10, un cop satisfetes les primeres necessitats d’aquesta escola, ens agermanàrem amb l’escola Padre Rafael Maria Fabreto també de Las Sabanas.

Els objectius generals de la nostra tasca com a centre solidari són:
• Sensibilitzar la població de Lloseta, especialment els infants i joves, de la situació dels països del Sud.
• Implicar als alumnes, mestres, AMIPA i Ajuntament en un projecte de cooperació per al desenvolupament.
• Propiciar un intercanvi d’experiències entre alumnes, personal docent i administratius d’ambdós llocs.
I com a objectius específics:
• Explicar el paper dels països del Nord en la situació actual de Nicaragua.
• Contribuir a la millora dels centres educatius de Las Sabanas.
• Suport tècnic i professional als mestres de Las Sabanas.
• Intercanviar correspondència i altres materials entre els centres agermanats.
• Establir lligams de cooperació i solidaritat entre el centre educatiu de Lloseta i el de Las Sabanas.

Per altra part, l’octubre del 2010 l’escola s’ha adherit al projecte pilot d’educació per al desenvolupament de la Conselleria d’Educació i Cultura i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.