Xarxa de centres educatius solidaris

CEIP Juníper Serra

Al CP Juníper Serra decidírem entrar a formar part de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris , perquè creim en una educació en valors.

Moltes vegades, feim que aquest tipus d´educació sigui més teòrica que pràctica. Aleshores, pensam que formar part d´aquesta Xarxa ens permetrà dur a terme amb els nostres alumnes una sèrie d´accions que els aproparan a altres realitats llunyanes i -possiblement- desconegudes.

Les accions solidàries, que el nostre centre ha duit i seguirà duent a terme, són actuacions properes i senzilles en les quals els infants poden participar directament i comprovar que aquestes tenen un sentit o una finalitat concretes: primer conèixer, per després respectar i, finalment, col.laborar i compartir. En definitiva, que serveixin per obrir-los una finestra cap a la gran i complexa diversitat del món que ens envolta.