Nicaragua

Feim feina ininterrompudament des de fa més de 15 anys amb ajuntaments i associacions d’ajuntaments als municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, del departament administratiu de Madriz, i a Ciudad Antigua, del departament de Nueva Segovia.

2017-2019 Desenvolupament integral de Ciudad Antigua

 Import

2017 2018 2019 Total
50.000 € 18.000 € 45.416,48 € 113.416,48 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018 

Ajuntament d'Algaida

41%

Govern de les Illes Balears

37%

Consell de Mallorca

19%

Fons Mallorquí

3%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017 

Govern de les Illes Balears

83%

Ajuntament d'Algaida

35%

Mancomunitat Pla de Mallorca

2%

2017-2019 Cooperació entre centres educatius de Mallorca i de Nicaragua

 Import

2017

2018

2019

Total

20.000 €

19.636,36 €

19.636,36 €

59.272,72 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Xarxa de centres educatius solidaris

50%

Fons Mallorquí

48,8%

Mancomunitat  Raiguer

1,2%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

50%

Xarxa de centres educatius solidaris

50%

 

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Las Sabanas

 Import

2017 2018 2019 Total
60.000 € 60.000 € 60.000 € 180.000 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Consell de Mallorca

51,7%

Govern de les Illes Balears

34%

Ajuntament de Llucmajor

12,5%

Ajuntament de Lloseta

1,2%

Ajuntament de Banyalbufar

0,6%

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

55,5%

Consell de Mallorca

30%

Ajuntament de Llucmajor

13%

Ajuntament de Lloseta

1%

Ajuntament de Banyalbufar

0,5%

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Telpaneca

 Import

2017

2018

2019

Total

60.000 €

60.000 €

 

60.000 €

180.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Consell de Mallorca

47%

Govern de les Illes Balears

28%

Ajuntament d'Inca

25%

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

36%

Consell de Mallorca

32%

Ajuntament d'Inca

25%

Ajuntament de Sencelles

5%

Ajuntament de Costitx

1%

Ajuntament de Sant Joan

1%

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Totogalpa

 Import

2017

2018

2019

Total

60.000 €

60.000 €

 

60.000 €

180.000 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018 

Consell de Mallorca

55,3%

Ajuntament d'Artà

31,3%

Govern de les Illes Balears

13,4%

Aportacions de socis i col·laboradors 2017 

Govern de les Illes Balears

38%

Consell de Mallorca

37%

Ajuntament d'Artà

25%